06 -537 18 404    personaldata@tiantan.nl

Bescherming van persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbecherming (AVG) van toepassing.

Check compliance met de AVG

Personal Data Consult kan met u een check uitvoeren, zodat u inzicht krijgt of u compliant bent met de AVG. Dat doen we middels een korte enquête en een gesprek met stakeholders, waarin we nagaan aan welke privacydoelen u voldoet en waar de grootste risico's liggen. U krijgt van ons een rapport en u weet waarmee u aan de gang moet.

Privacydoelen behalen

Personal Data Conssult kan u ondersteunen in het behalen van uw privacydoelen. Denk daarbij aan zaken als de governance; het register van gegevensverwerkingen; een extern en intern privacybeleid met duidelijke gedragsregels voor uw medewerkers; bewustwording; algemene en verwerkinggerichte privacyverklaringen op uw website; de rechten van betrokkenen; datalekken; verwerkersovereenkomsten.

Functionaris Gegevensbescherming

Organisaties en bedrijven die 'bijizondere' persoonsgegevens verwerken, overheden en grotere bedrijven dienen een FG, een Functionaris Gegevensbescherming te hebben aangesteld. Deze heeft een toezichthoudende rol als het gaat om het voldoen aan de AVG en is de contactpersoon naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Personal Data Consult kan de FG-rol voor u vervullen.